Petra Paver Urek

Petra Paver, svetovalka iz področja vzgoje in izobraževanja, koordinatorka za izobraževanje strokovnega kadra – zunanja sodelavka in izvajalka samostojnih programov na pedagoško-
socialnih – zdravstvenih izobraževalnih ustanovah, samostojna raziskovalka, izvajalka različnih pristopov in metod pri vzgoji današnjih otrok: glasbena terapija, legoterapija, igralna terapija, masaža za otroke, barvan terapija. Po osnovni izobrazbi dipl.vzg.otrok z dodatnimi izobraževanji, licencami in s končanim modulom Kibernetika vzg.dela, transakcijska analiza, NLP itd.

V letošnjem letu pa obiskujem SFU študijski program
svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroci in mladostniki. Dodatna znanja sem pridobila tudi iz svojih, lastnih, življenjskih izkušnjah in poglobljenem delu na osebnostni rasti.

Opravljena izobraževanja

Sem ustanoviteljica Zavoda za zdravo in varno vzgojo otrok, s poudarkom na Ljubeči vzgoji. Izhajam iz otroka in najstnika, kar je bistvo sočutne in ljubeče vzgoje. Prisegam na postavljanje mej otroku, na učenje regulacije čustev tako pri otrocih kot tudi pri odraslih.

Na takšen način mu omogočim optimalen in individualni razvoj v lastnem tempu. Izhajam iz otrokovih sprememb, prilagajam učno okolje in koordiniram njegove aktivnosti. Določene meje, ki jih postavim otrokovemu vedenju so potrebne, kakršenkoli omejitve otrokove osebnosti pa niso.

Izhajam iz lastne prakse, ki jo vedno nadgrajujem, iščem nova znanja glede na potrebe sodobnega otroka. Moje delo je usmerjeno v poomoč otrokom, ki so nemirni, neaktivni, nemotivirani, neslišani oz. imajo kakršnekoli izzive. Hkrati ozveščam in nudim podporo staršem in pedagogom. Vodim skupine za samopomoč, izvajam predavanja za starše in pedagoge s področja čustvene inteligentnosti, doživljanja čustev. Učim pa tudi konkretne vaje skozi gib/dih/dotik za povezovanja s samim s seboj in posledično z otrokom oz.v odnosih. Moje področje je prenašanje lastnih izkušenj, raziskovanj iz prakse dela z otroki, najstniki in družinami na strokovne delavce, ki se srečujejo z različnimi izzivi pri svojem delu. Hkrati ozavščam strokovne delavce z elementi Ljubeče vzgoje. Izvajam šolo za starše in povezovalno/igralne urice za družine, kjer s pomočjo različnih metod in pristopov opolnomočam starše pri stiku z otrokom in posledično s postavljanjem mej in sodelovanjem z njim.

Scroll to Top