c9aadc5d7f3b43cddeda29f833a87c5b

P O N U D B A   Z A   I Z V E D B O   I Z O B R A Ž E V A N J A

 

PRVI KORAK VSTOPA OTROKA V VRTEC – IZZIV ZA STARŠE IN STROKOVNE DELAVCE

Zavedamo se, da je vstop otroka v vrtec stresna situacija ne le za družino, ampak tudi za strokovne delavce vrtca, ki se trudimo in želimo ustvariti čim bolj nežen prehod iz varnega naročja družine v širšo družbo.

Življenjsko in realno je, da se vsaka družina sooča s strahovi in s spremembami ob vstopu v vrtec. Na uvajanje najbolj vplivajo negotovost pri odločanju, strah in nezaupanje staršev. Nekateri starši zaupajo v otrokovo novo okolje, drugi so polni strahu in dvomov, kako bodo drugi skrbeli za njihovega otroka. Zato je dobro, da se na ta korak dobro pripravi vsa družina. Starši so tisti, ki se odločajo o načinu varstva, zato je pomembno, da vedo, kaj želijo za svojega otroka.

Eden ključnih dejavnikov uvajanja je zaupanje staršev strokovnim delavcem. Starši se sprašujejo: »Bodo znali poskrbeti za otroka? So dovolj dobra začasna zamenjava? Kako jim uspe obvladovati toliko otrok?«

S podobnimi izzivi pa se srečujemo tudi vzgojiteljice, ko se pripravljamo na uvajalno obdobje otrok. Še vedno si nismo enotni kaj otrok oz. družina potrebuje v tem obdobju? Največkrat pozabimo na družino in se fokusiramo samo na otroka, ki pa ni najpomembnejši člen pri uvajanju. Premalo se zavedamo, da je potrebno uvajati družino, ko bosta starša sprejela in zaupala strokovnemu osebju potem bo tudi otrok začutil, da je »varno«. Na tak način gradimo partnerstvo s starši in dobro komunikacijo – to je najboljša naložba za nadaljnjo sodelovanje v vrtcu.

Starše ne zanima katera izobraževanja ima opravljeno njihova vzgojiteljica. Starše zanima srčnost, sočutje in čutenje vzgojiteljice. Zato je zelo pomembno, da se vzgojiteljica poglobi v svoje doživljanje uvajalnega obdobja: Kaj čuti? Kje ima strahove? Katera čustva ji jokajoči otrok vzbudi? Kako odreagirati ob joku otroka? Ga tolažiti ali mu »dovoliti«, da joka …. vse to so vprašanja s katerimi se srečujemo.

33102529_10214367607137694_583065196528926720_n
32541326_10214329381662081_595056942787854336_n (1)

Ponujamo vam izkustveno delavnico za strokovne delavce vrtca in za starše z naslovom PRVI KORAKI V SVET, kjer se bomo ukvarjali s konkretnimi izzivi ob uvajalnem obdobju. Dobili boste vpogled v primer dobre prakse, ki jo izvajamo že vrsto let v nekaterih slovenskih vrtcih. Delavnica je zasnovana zgolj iz realnih primerov iz vrtcev. Vzgojiteljice bodo dobile vpogled v svojo prakso z morebitnimi izboljšavami.

 

V prvem delu srečanja spoznamo teoretske osnove funkcioniranja človekovega čustvenega sistema. Vsaka izkušnja, ki jo otrok v rosnih letih pridobi se neizbrisno vpiše v njegovo psiho in ga spremlja celo življenje. Iz tega razloga se je modro celostno pripraviti na tako pomemben dogodek, kot je srečanje z vzgojno-varstveno inštitucijo. Poglabljamo se v svoja čutenja in iščemo vzroke zakaj in na kakšen način odreagiramo na stisko otrok (Kaj čutimo? Česa se bojimo? Kakor odreagirati na jok otroka, pozitivna in uspešna komunikacija s starši …).

 

V drugem delu pa se bomo pogovarjali o stiskah staršev in otrok ob vstopu v vrtec, spoznali kaj se dogaja v staršu in zakaj nam ne zmorejo nekateri zaupati. Konkretni predlogi in primeri vam bodo pomagali pri uvajanju kar je hkrati tudi odločilen korak v gradnji partnerstva s starši. Na delavnici strokovni delavci in starši pridobijo nova znanja o časovnem okvirju uvajanja; koliko časa naj bo starš prisoten v skupini; kdaj je čas, da otroka vzamemo iz naročja staršem; kaj nam otrok sporoča, itd.

Predavateljica konkretno in na praktičen način predstavi vse poglede, opozori na travme in stiske staršev kot tudi vzgojiteljic, saj je sama praktik v vrtcu s 25-letnimi izkušnjami iz področja predšolske vzgoje. Hkrati izvaja tudi Šolo čustvene inteligentnosti za pedagoge, starše in otroke in je samostojna raziskovalka predšolske vzgoje. Poglablja se v čutenja predšolskega otroka – pedagoga in starša. Izvaja super vizije za vzgojiteljice in se vključuje v vzgojni proces. iz področja vzgoje, z dodatnimi izobraževanji in licencami iz področja vzgoje, z dodatnimi izobraževanji in licencami s področja čustvene inteligentnosti, joge, sprostitvene tehnike za najmlajše, glasbene terapije, licenčna trenerka Čarobni otroci. Samostojna raziskovalka na področju vzgoje in izobraževanja, koordinatorka metodologije Korak za korakom pri pedagoškem inštitutu. Svojo kariero posveča raziskovanju prvih 6 let otrokovega življenja. Ukvarja se z vprašanji in raziskuje globine človeške duše. Kaj doživlja, kaj vpliva na otrokov razvoj, kako otroka doživljajo starši. Kakšna je »primerna« vzgoja za današnji čas; Kje starši »pademo« ….

Delavnico predlagam kot del pedagoške konference oz. uvodnega sestanka za novince oz. kot samostojno delavnico za strokovne delavce vrtca oz. starše.

Izvajalka:

Petra Paver, vzgojiteljica – predavateljica, svetovalka, terapevtka

 

Termin izobraževanja: po dogovoru

Kraj izvedbe: po dogovoru

Trajanje izobraževanja: 2 uri za starše, pedagoge oz. po dogovoru

 

Krško, april  2020                      koordinatorka: Petra Paver Urek

 

 

                                                                                                       

33338153_10214367607177695_9004131733263613952_n