petra

 

 

 

 

Otroci so ogledalo svojih staršev in največkrat se izzivi razrešijo,

če si starš dovoli pogledati vase in poiskati vzroke svojega delovanja.

Petra Paver Urek 

 

 

Po osnovni izobrazbi vzgojiteljica predšolskih otrok, koordinatorka za izobraževanja za strokovne delavce, samostojna raziskovalka, izvajalka različnih pristopov in metod pri vzgoji današnjih otrok z dodatnimi licenčnimi izobraževanji (glasbena terapija, izvajanje delavnic s cajoni, Relax Kids, Joga za otroke,Transakcijska analiza, Šola čustvene inteligentnosti, Čarobni otroci). Hkrati izvaja tudi Šolo čustvene inteligentnosti za pedagoge, starše in otroke in je samostojna raziskovalka predšolske vzgoje.

 

Poglablja se v čutenja predšolskega otroka – pedagoga in starša. Izvaja supervizije za vzgojiteljice in se vključuje v vzgojni proces. Je koordinatorka metodologije Korak za korakom pri pedagoškem inštitutu.

 

Svojo kariero posveča raziskovanju prvih 6-let otrokovega življenja, saj se zaveda, da se v tem obdobju razvija osebnost in je najodločilnejše obdobje v otrokovem razvoju. Poglablja se v vprašanja in išče odgovore: Kaj doživlja otrok; kaj in kdo in kako vpliva na njegov razvoj; kako otroka doživljajo starši; zakaj se ne zmorejo povezati z otrokom; kako ga začutijo; raziskuje travme iz otroštva in se poglablja v posledice ipd.

 

 

Ukvarja se z vprašanji in raziskuje globine človeške duše. Kaj doživlja, kaj vpliva na otrokov razvoj, kako otroka doživljajo starši. Kakšna je »primerna« vzgoja za današnji čas; Kje starši »pademo« …

 

Izvaja individualne urice za predšolske otroke, šolske in najstnike. Skozi pogovore, skupne dejavnosti v naravi, in z živalmi, glasbeno in gibalno terapijo odkriva »blokade« in otroke »opremi« z različnimi vajami, ki jim pomagajo pri izzivih. K njej zahajajo otroci, ki so nemirni, nesprejeti doma in v družbi; otroci s posebnimi potrebami. Druženje poteka v skupini oz. individualno (taborjenje, popoldanska druženja ipd.)

 

Izvaja individualne pogovore s starši, ki hočejo in čutijo, da so potrebne spremembe pri vzgoji. Pomaga jim (po)iskati vzroke in njihove blokade, ki jih ovirajo pri stiku z otroki in s partnerjem oz. s primarno družino.

 

Izvaja delavnice za pedagoške delavce, kjer jim na konkreten način predstavi »delovanje« predšolskega otroka in  njihovih družin. Vzgojiteljicam pomaga pri osebnostno-profesionalnem razvoju. Praktične delavnice so tiste, ki omogočajo vzgojiteljem vaje zase in za otroke v skupini. Vaje za navezovanje stika z otroki, za umiritev skupine oz. razreda; za delo z nemirnimi otroki itd.