KONCEPT »SOČUTNE IN LJUBEČE VZGOJE« V VRTCU S POUDARKOM NA VKLJUČEVANJU OTROKA v proces vzgoje in izobraževanja v vrtcu.

 

Vzgojiteljice se pri svojem delu v vrtcih srečujemo z otroki, ki so živahni, zahtevni, hiperaktivni, na žalost pa tudi že s simptomi depresivnosti, nepovezanosti s samim seboj in s svojimi starši. Otrok se osebnostno oblikuje v predšolskem obdobju in vzgojiteljice smo najpomembnejše osebe izven njegove družinske celice. Otroka lahko s svojim vedenjem oz. vzgojo povzdignemo v samozavestno osebo lahko pa naredimo tudi obratno.

Če želimo pomagati otroku oz. ga vzgojiti v samostojnega predvsem pa samozavestnega otroka moramo stopiti izven okvirjev vzgojno izobraževalnega procesa in iskati vedno nove možnosti, hkrati pa ostati znotraj kurikula za vrtce. Ob tem pa je potrebno razvijati avtonomnost, graditi partnerstvo s starši in hkrati poskrbeti za svojo, profesionalno, osebnostno rast.

Izhajanje iz otroka je bistvo sočutne in ljubeče vzgoje otroka v vrtcu. Na takšen način mu omogočimo optimalen in individualni razvoj v lastnem tempu. Izhajamo iz otrokovih sprememb, prilagajamo učno okolje in koordiniramo njegove aktivnosti. Brez prisile, brez pravil in discipline. Določene meje, ki jih postavimo otrokovemu vedenju so potrebne, kakršnekoli omejitve otrokove osebnosti pa niso.

Sem vzgojiteljica, z dolgoletnimi izkušnjami iz področja vzgoje, z dodatnimi izobraževanji in licencami iz področja vzgoje, z dodatnimi izobraževanji in licencami s področja čustvene inteligentnosti, joge, sprostitvene tehnike za najmlajše, glasbene terapije, licenčna trenerka Čarobni otroci. Sem samostojna raziskovalka na področju vzgoje in izobraževanja, hkrati pa sem že 23 let vzgojiteljica, koordinatorka Korak za korakom pri pedagoškem inštitutu. 

33097342_10216032503114537_4133953215500648448_n

1.     KONCEPT »SOČUTNE IN LJUBEČE VZGOJE« V VRTCU

 

 

Otrokovo vedenje je odgovor na stimulacijo, ki prihaja v njegovo telo skozi njegove čute. Torej je otrokovo vedenje vedno odgovor skozi stimulacijo iz njegovega zunanjega in notranjega okolja. Otroci se razvijajo v odgovorne, samostojne osebnosti predvsem pa jim na takšen način omogočamo, da se imajo lepo in so veseli. Vesel otrok je, celostno, zdrav otrok, ki ne čuti potrebe, da se zateka v svoj svet, ki je odraslim največkrat nepoznan. Ob upoštevanju le-teh dejstev imamo v skupinah veliko manj težavnih otrok oz. otrok s posebnimi potrebami.

2.     VKLJUČEVANJE OTROKA V VZGOJNO DELO S POUDARKOM NA IGRI IN       INDIVIDUALNEM PRISTOPU    

 

Primeri iz prakse dela v vrtcu. Posnetki in razgovor ob primerih:    

Spreminjanje dnevne rutine oz. predstavitev dneva v vrtcu (samopostrežni obroki, individualizacija otrok, prehodi med aktivnostmi, disciplina in pravila v skupini – ali so potrebna in koliko).

 

Po dogovoru tudi hospitacije in pomoč pri ustvarjanju sprememb pri vzgojnem delu ob upoštevanju Kurikula za vrtce.

3.  PRAKTIČNE VAJE IZ ČUJEČNOSTI, ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI, SPROSTITEV, ZAVEDANJE SEBE (1.del)

Ali znam čutiti otroke ali samo razumem razvojne stopnje predšolskega otroka?

Če želimo začutiti otroke v skupini in jim pomagati pri sproščanju moramo biti sami točno to: sproščeni in čuječi vzgojitelji.

Ko odraščamo začenjamo naše čute razvrščati po prioritetah, ki  se nam zdijo prave in na takšen način zapiramo tiste čute, ki jih ne uporabljamo, s tem pa zapiramo tudi veliko naših zmožnosti čutiti naš zunanji in notranji svet v celoti. Ne zmoremo se več povsem povezati s sabo in v našem primeru z otroki. Ob praktičnih primerih različnih vaj za čuječnost vzgojitelja in  otroka; vizualizacije za različne tipe otrok; vaje za zavedanje telesa in tehnike pravilnega dihanja; vaje za soočanje z izzivi v  skupini (jezen otrok, zdolgočasen otrok,moteč otrok, otrok, ki je nepripravljen sodelovati, hiperaktiven otrok, avtističen, tesnoben in depresiven otrok)bomo razvijali čuječnosti, zaznavanje sebe in povezali našo čuječnost z načrti dela v skupini. Tako dobimo umirjene in sproščene otroke, ki so pripravljeni na nove izzive in nova znanja – brez pritiska in vsak na svoj način in v svojem tempu. Otroci so vpeti v lastno učenje predvsem pa veseli in zdravi otroci, ki potrebujejo spodbudno učno okolje v katerem se samostojno razvijajo.

         

Udeleženci dobijo priročnik z vajami.

4.  PRAKTIČNE VAJE IZ ČUJEČNOSTI, ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI, SPROSTITEV, ZAVEDANJE SEBE (2.del) in KONKRETNI NAPOTKI PRI SPREMINJANJU PRAKSE V ODDELKIH

Ali pri individualnem delu z otrokom upoštevamo njegova čutenja? smo dovolj senzibilni in inovativni pri iskanju in postavljanju izzivov?

Čas otroštva in čas igre je izjemno pomemben in odločujoč za celo življenje. Vsaka prva izkušnja je poznana in jo psiha dojema kot varno. Zato jo bo človek ponavljal skozi celo življenje. Premalo se zavedamo kako pomembni smo vzgojitelji v otrokovem predšolskem obdobju, ko sprejema svet skozi čustva in ne zna selekcionirati katera so njegova čustva in katera ne. Kako umiri nemirnega otroka? Kako pomagati »navidezno umirjenemu« otroku?

Prikaz in izvedba praktičnih vaj za strokovne delavke in otroke v oddelku. Posledično se dnevna rutina prilagaja potrebam otrok in hkrati razbremeni vzgojiteljice pri hitenju skozi dan v  vrtcu. Vzporedno vzgojiteljica pridobi na času, opazuje otroke in pripravlja individualizirane načrte hkrati pa oblikuje spodbudno učno okolje v katerem vsak otrok razvija močna področja.

 

      Trajanje oz. število delavnic:

        3 delavnice – 4 šolske ure oz. po dogovoru

        Od 16.30 – 20.00 oz. po dogovoru

 

2    Kraj in čas izvedbe: po dogovoru

I     Izvajalka: Vzg. Petra Paver

      Prijave:info@ljubecavzgoja.si , za vse dodatne informacije in prijave pa tudi na 041 532 916

 

 

Krško, April 2020                                                                                                                                    Koordinatorka: Petra Paver