učitelj

Izvajalca delavnice:

Petra Paver Urek

Sem vzgojiteljica,svetovalka, predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami iz področja vzgoje, z dodatnimi izobraževanji in licencami iz področja vzgoje, z dodatnimi izobraževanji in licencami s področja čustvene inteligentnosti, joge, sprostitvene tehnike za najmlajše in šolarje, glasbene terapije, licenčna trenerka Čarobni otroci. Sem samostojna raziskovalka na področju vzgoje in izobraževanja, hkrati pa sem že 23 let vzgojiteljica, koordinatorka Korak za korakom pri pedagoškem inštitutu in supervizorka pedagogom.

 

Mag. Andrej Debeljak

Psihoterapevt, svetovalec, avtor knjig in predavatelj v vrtcih, šolah, izvajalec šole za starše. Se že vrsto let ukvarja z vprašanji in izzivi šolskega sistema. Usposablja pedagoške delavce za še boljše delo v oddelkih oz. v razredih. Njegova predavanja so učinkovita, ker omogočajo še boljši profesionalno – osebnostni razvoj pedagoga.

 

Kako motivirati otroka in sebe v učnem procesu?

 

Zelo preprosto, če seveda upoštevamo osnovne psihološke zakonitosti vsakega človeka.

V začetnem delu delavnice se najprej pogovorimo o podobi človeka, oziroma o tem kar razumemo pod pojmom človek in seveda o smislu bivanja na planetu Zemlja. Nato nadaljujemo s povezavo med človeškim intelektom in njegovimi čustvi. Izhajamo iz predispozicije, da so čustva tista, ki vplivajo na kognitivno delovanje posameznika. Po osnovnem orisu delovanja človekovega čustvenega sistema pa se posvetimo čisto vsakdanjim situacijam, ki jih pri svojem delu srečuje pedagoginja oziroma pedagog.  V tem oziru govorimo o dinamiki odnosov v katerih se izrazito kaže nezainteresiranost, upor, jeza in seveda nespoštljivo obnašanje. Verjamemo, da dodatno razumevanje sebe in otroka izjemno pomembno vpliva na doseganje boljših rezultatov.

 

V drugem delu delavnice predstavimo praktične vaje za razred, ki so ravno tako v pomoč učiteljem in istočasno motivirajo učence za boljšo koncentracijo, motiviranostjo in umirijo otroke, ki imajo še dodatne izzive (nemirni učenci; čustveno – socialno šibkejši; učenci s posebnimi potrebami;) Skozi praktične vaje, ki jih lahko takoj vključite v pouk, ne da bi motili učni program pomagate otrokom in sebi, da se jim povrne koncentracija in motivacija za uspešnejše učenje.

 

Pridobljena znanja koristijo in povezujejo tako osebnostni kot tudi profesionalni razvoj pedagoga, da je lahko v razredu še bolj empatičen in povezan s sabo in posledično z učenci. 

images

         Trajanje oz. število delavnic:

        4 šolske ure oz. po dogovoru

        Od 16.30 – 20.00 oz. po dogovoru

 

         Kraj in čas izvedbe:

        Po dogovoru

 

          Izvajalca:

        Mag. Andrej Debeljak

        Petra Paver Urek

 

        

         Prijave: infoljubecavzgoja.si ali   na tel.št.  041 532 916

 

 

    April, 2020                                                             Koordinatorka izobraževanj:

                                                                 Petra Paver Urek