petra
Petra Paver Urek

 

Po osnovni izobrazbi vzgojiteljica predšolskih otrok, koordinatorka za izobraževanja za strokovne delavce, samostojna raziskovalka, izvajalka različnih pristopov in metod pri vzgoji današnjih otrok z dodatnimi licenčnimi izobraževanji.

Njeno vzporedno močno področje je ozaveščanje pedagoških delavcev in zdravstvenih delavcev o Smrti otroka, žalovanju družine, soočanje smrti na delovnem mestu. Predavateljica je soavtorica knjige Prazna zibka, strto srce in ustanoviteljica društva Solzice

Preberi več...

 

andrej debeljak
Andrej Debeljak

 

Mag. družinske in zakonske terapije,

predavatelj s področja vzgoje, čustvene inteligence, supervizor.

V zavodu je soustvarjalec, in izvajalec predavanj in delavnic za starše, pedagoge in socialne delavce.

 

                                         Preberi več…

Ponudbe za delavnice in predavanje

NOVI ČASI
vrtec

SPLETNA DELAVNICA PRVI KORAKI V SVET

Spoštovani!

Ponujamo vam izkustveno delavnico za strokovne delavce vrtca in za starše z naslovom PRVI KORAKI V SVET, kjer se bomo ukvarjali s konkretnimi izzivi ob uvajalnem obdobju. Dobili boste vpogled v primer dobre prakse, ki jo izvajamo že vrsto let v nekaterih slovenskih vrtcih. Delavnica je zasnovana zgolj iz realnih primerov iz vrtcev. Vzgojiteljice bodo dobile vpogled v svojo prakso z morebitnimi izboljšavami.

Na delavnici boste deležni tudi konkretnih, praktičnih vaj skozi gib/dih/dotik in kako s pomočjo barv zaznamo stiske otrok in jim pomagamo.

Delavnica bo sestavljena iz dveh delov in bo »interaktivna« (lahko bodo sodelovale)

Prvi del bo 3.9. 2020 ob 20.30 uri. Pogovarjali se bomo o »trikotniku odgovornosti« v uvajalnem obdobju (vzgojitelj/starš/otrok), oblikovanje dnevne rutine v uvajalnem obdobju in spodbudnega učnega okolja, pomen igre v uvajalnem obdobju, oblikovanje priprav, uvajanja v času Covida itd. Teorijo bomo podkrepili s praktičnimi vajami in primeri dobrih, konkretnih, praks »direktno« iz vrtca – kaj dejansko pomaga in česa ne (z)moremo izvajati.

Drugi del pa bo 10.9. 2020 ob 20.30 uri kjer bomo evalvirale trenutne izzive iz igralnic, izvajale praktične vaje in iskale konkretne in takojšnje rešitve.

Toplo in srčno vas vabim na naše druženje. Vedno je prijetno.

Delavnice izvajamo tudi v »živo« v Ljubljani, Novem mestu in Krškem oz. kjer se dogovorimo/ v manjših skupinah z več ponovitvami.

Z vami bom, Petra Paver iz Zavoda za zdravo in varno vzgojo otrok, vzgojiteljica, koordinatorka in izvajalka izobraževalnih programov, z dolgoletnimi izkušnjami in obsežnim pridobljenim znanjem iz področja vzgoje, čustvene inteligence in dodatnih licenc.

Za udeležbo na delavnici dobite potrdilo.

 

 

                                                                                                              

Prvi koraki v svet-izziv za starše in strokovne delavce

 

Zavedamo se, da je vstop otroka v vrtec stresna situacija ne le za družino, ampak tudi za strokovne delavce vrtca, ki se trudimo in želimo ustvariti čim bolj nežen prehod iz varnega naročja družine v širšo družbo.

Življenjsko in realno je, da se vsaka družina sooča s strahovi in s spremembami ob vstopu v vrtec. Na uvajanje najbolj vplivajo negotovost pri odločanju, strah in nezaupanje staršev. 

 

S podobnimi izzivi pa se srečujemo tudi vzgojiteljice, ko se pripravljamo na uvajalno obdobje otrok. Največkrat pozabimo na družino in se fokusiramo samo na otroka, ki pa ni najpomembnejši člen pri uvajanju. Premalo se zavedamo, da je potrebno uvajati družino, ko bosta starša sprejela in zaupala strokovnemu osebju potem bo tudi otrok začutil, da je »varno«. Na tak način gradimo partnerstvo s starši in dobro komunikacijo – to je najboljša naložba za nadaljnjo sodelovanje v vrtcu.

                     

                                                                                                                                                                                                                                                         Preberite ponudbo… 

Koncept ljubeče vzgoje v vrtcu 

 

Izhajanje iz otroka je bistvo sočutne in ljubeče vzgoje otroka v vrtcu. Na takšen način mu omogočimo optimalen in individualni razvoj v lastnem tempu. Izhajamo iz otrokovih sprememb, prilagajamo učno okolje in koordiniramo njegove aktivnosti. Brez prisile, brez pravil in discipline. Določene meje, ki jih postavimo otrokovemu vedenju so potrebne, kakršnekoli omejitve otrokove osebnosti pa niso. 

Teme: 

  • KONCEPT »SOČUTNE IN LJUBEČE VZGOJE« V VRTCU
  • VKLJUČEVANJE OTROKA V VZGOJNO DELO S POUDARKOM NA IGRI IN INDIVIDUALNEM PRISTOPU
  • PRAKTIČNE VAJE IZ ČUJEČNOSTI, ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI, SPROSTITEV, ZAVEDANJE SEBE     

                                                                                                 Preberite ponudbo… 

Koncept sočutne in ljubeče vzgoje z gibom-dihom-dotikom

 

Ali znam čutiti otroke ali samo razumem razvojne stopnje predšolskega otroka?

Če želimo začutiti otroke v skupini in jim pomagati pri sproščanju moramo biti sami točno to: sproščeni in čuječi vzgojitelji, v stiku sami s sabo.

 

Ob praktičnih primerih različnih vaj za čuječnost vzgojitelja in  otroka; vizualizacije za različne tipe otrok; vaje za zavedanje telesa in tehnike pravilnega dihanja; vaje za soočanje z izzivi v  skupini (jezen otrok, zdolgočasen otrok,moteč otrok, otrok, ki je nepripravljen sodelovati, hiperaktiven otrok, avtističen, tesnoben in depresiven otrok) bomo razvijali čuječnosti, zaznavanje sebe in povezali našo čuječnost z načrti dela v skupini. Tako dobimo umirjene in sproščene otroke, ki so pripravljeni na nove izzive in nova znanja – brez pritiska in vsak na svoj način in v svojem tempu. Otroci so vpeti v lastno učenje predvsem pa veseli in zdravi otroci, ki potrebujejo spodbudno učno okolje v katerem se samostojno razvijajo.

                                                                                                         

                                                                               Preberite ponudbo…

Predavanje za starše in vzgojitelje

PREDAVANJE ZA STARŠE: OTROK ZRCALO SVOJIH STARŠEV S KONKRETNIMI NAPOTKI Kako postaviti meje, NE-kaznovanje, trma

Vzgoja z vidika, da je otrok zrcalo mene kot starša temelji na drugačnih principih, kot pa tisto, da je otrok bitje, ki ga moramo vzgojiti, spremeniti in predvsem pripraviti na življenje.

Predavanje temelji na primerih iz moje prakse in se približuje modrosti ki pravi, da je potrebno spremeniti sebe, če želiš spremeniti svet.

PREDAVANJE ZA VZGOJITELJICE IN POMOČNICE: OTROK ZRCALO SVOJIH STARŠEV IN TUDI MENE

Delovati kot vzgojiteljica je verjetno ena izmed najbolj odgovornih služb, ki obstoji v družbi. Pomembnejša je od dela srčnega kirurga, saj ima ravno vzgojiteljica na dnevni bazi vstop v srca vsakega otroka.

                                                                                                        Preberi ponudbo…

Kako motivirati otroka in sebe v učnem procesu

delavnica za učitelje v osnovnih šolah

V začetnem delu delavnice se najprej pogovorimo o podobi človeka. Nadaljujemo s povezavo med človeškim intelektom in njegovimi čustvi. Izhajamo iz predispozicije, da so čustva tista, ki vplivajo na kognitivno delovanje posameznika. 

V drugem delu delavnice predstavimo praktične vaje za razred, ki so ravno tako v pomoč učiteljem in istočasno motivirajo učence za boljšo koncentracijo, motiviranostjo in umirijo otroke, ki imajo še dodatne izzive (nemirni učenci; čustveno – socialno šibkejši; učenci s posebnimi potrebami).

                                                                                                               

                                                                                                                 

                                                                                                                 Preberite ponudbo…

Novice

NADALJEVALNA DELAVNICA

Nemirni in pozornosti potrebni otrociFB Delavnica za vzgojitelje v živo v skupini Ljubeča vzgoja za pedagoge 

 

torek, 28.4.2020 ob 21. uri

 

Po uspešnem prvem delu se bomo srečali še enkrat. Po tem, ko smo ugotovili, da otroci potrebujejo drugačen pristop, če jih hočemo vzgojiti v samozavestne in zdrave osebnosti. Nakazala sem kaj se dogaja v njih in na kakšen način jim lahko pomagamo. Najbolj z lastnimi “zdravimi” prepričanji, spodbudnim učnim okoljem in poiskati za njih primerne prakse, primerno dnevno rutino itd.

c9aadc5d7f3b43cddeda29f833a87c5b
gibanje

 

 

 

 

Za FB skupino Praktične vaje z otokom gib-dih-dotik sem posnela kratek video gibalnih vajZa vse “nemirne”, “utrujene”, prestrašene otoke.

 

Namen teh vaj je pomagati otrokom do “boljšega” vedenja, koncentracije, sprostitve, samozavesti…

 

 

34070262_10214438866639137_790163077818482688_n

Nemirni in pozornosti potrebni otroci FB delavnica v živo za vzgojitelje v skupini Ljubeča vzgoja za pedagoge

 

četrtek, 20.4.2020 ob 21. uri

 

Pozdravljene kolegice in kolegi, ljudje, ki dobro čutite in mislite v .
Sem vesela, da smo (spet) skupaj.

Zakaj smo tukaj? Morda zato, ker čutimo, da so otroci drugačni, da metode dela morda ne ustrezajo vsem, da nismo razumljeni in sprejeti, če zaščitimo “porednega otroka”… Morda pa smo v stiski, ker ne zmoremo najti stika z otrokom, njegovo družino, v službenem tandemu oz.timu.

Tukaj se zbiramo isto misleči, tisti, ki hočemo nekaj več, ki čutimo, da je biti pedagog nekaj več kot služba in je odgovornost. Tisti, kateri se zavedamo, da vzgoja in delo z otroki ni le podajanje znanja, da vrtec vzgaja za življenje, šola pa uči. Tisti, ki čutite, da ste na poti sprememb in da želite nekaj več. Tukaj se bomo družili, si izmenjavali izkušnje, dobili potrditve, da smo na pravi poti, če otroka tudi čutimo, izhajamo iz njega, ga upoštevamo in mu dovolimo, da se izraža na svoj, edinstven, način pri tem pa ga ljubeče vodimo – predvsem takrat, ko ne zmore čustveno predelovati, ko je utrujen, v stiski ali pa tudi ko je radoživ. V tej skupini bo prostor, kjer bo možno dobiti podporo pri spreminjanju lastne prakse in doživljanje Sebe, kot tudi konkretni primeri dobre prakse in konkretni različni pristopi s podporo različnih vaj, metod za pedagoge in otroke. Ko pedagogi pričnemo raziskovati čustva in doživljanja otrok se nam nehote pričnejo sprožati tudi lastna čustva, lastni strahovi in lastna prepričanja. Pričnemo čutiti in razmišljati “drugače” in takrat potrebujemo podporo, da je vse v redu, če sledimo Sebi, svojim občutkom in hočemo spremembe. To je naš profesionalno – osebnostni razvoj. To je proces in naša odgovornost. Kajti vsak, ki dela z ljudmi bi se moral ukvarjati in negovati lastno čustveno inteligentnost.

Toplo in lepo Vas pozdravljam in sem srčno vesela vsake/vsakega Sopotnika, ki se mi pridruži na skupni poti k skupnemu cilju: biti zagovornik in soustvarjalec srečnega otroštva kajti le srečni in “slišani” otroci postanejo ljudje s , ki vedo kaj hočejo in zmorejo.
Vse dobro,
Petra

družina

STIK Z OTROKOM V KRIZNEM ČASU (Video delavnica v živo na FB strani Ljubeče vzgoje)

14.4. 2020 ob 21. uri

 

Članek Petre Paver Urek

Vaje za povezovanje s sabo in otrokom

Smo v obdobju, ko svet hiti v neznano, a po drugi strani se umirja in«celi« rane. Rane hitenja iz dneva v dan, rane nepovezanosti samim s seboj, s partnerjem, z otrokom, z družino. Zdaj je čas, ko smo veliko več s svojimi otroki, ko jih morda celo spoznavamo, ko ugotavljamo »kdo sploh so«, česa si želijo, kaj potrebujejo, kako sploh funkcionirajo v določenih situacijah. To ni čas dopustov, ko imamo načrtovane aktivnosti, to je čas, ko smo doma morda brez dolgoročnih ciljev, brez zagotovila in časovnice kdaj bo spet »vse v redu«.

                                                                          Celoten članek je dostopen tukaj  

UTRINKI SPLETNIH DELAVNIC

 

Na FACEBOOK strani Ljubeče vzgoje, skupina: Praktične vaje z otrokom gib – dih – dotik se je od 14. 4. 2020, dogajalo kar precej aktivnosti.

 

Praktične vaje z otrokom gib – dih – dotik: brezplačna spletna video live delavnica za starše in pedagoge.  Skupina ima do sedaj 280 članov, ki si lahko ogledajo dve spletni delavnici: Trma, Ne-Kaznovanje; razvoju otroških možganov; kaj nam otrok kaže; pomen stika z otrokom;

 

V delavnici smo prikazali tudi praktične vaje iz gibanja, dihanja in dotika. Dotaknili smo se tudi pomena barv, kako vplivajo na otroka in kaj nam kažejo z izbiro le teh. Vaje pomagajo otroku, da izraža sebe, svoja čustva, napetosti in notranjo agresijo. Poleg tega oz. vzporedno pa smo odpirali tudi lastne rane in iskali vzroke. Kajti otroci so naše zrcalo.

 

Posneli smo še video posnetek gibalnih vaj za »hitro reševanje« čustveno obarvanih trenutkov. Veliko se pogovarjamo in iščemo skupne rešitve pri izzivih vzgoje staršev  kot tudi v vrtcu in šoli. Skupina je odprta za vse tiste, ki se zavedajo, da so morda naše vzgojne metode in prepričanja celo »škodljiva« pri vzgoji naših otrok. In za tiste, ki hočejo drugače.

družina1

Vtisi udeležencev

” Od dneva, ko sem pričela šolo čustvene inteligentnosti naprej sem v skupino prihajala drugačna. Otroke vidim drugače, izvajam več individualnega dela. Ugotovila sem, da veliko bolj zadovoljna in spočita hodim v službo. Klima v skupini je povsem drugačna. Otroci so sproščeni brez da bi morala sama vplivati na to.  

MAJA, Ljubljana,
vzgojiteljica

 

Mislim, da je bilo tudi staršem to všeč. Verjetno nimajo vsi možnosti in interesa, da bi se strokovno izobrazili o uvajanju pač pa večina bere in piše po forumih svoje negativne izkušnje in si s tem dela še več čustvenih težav. S takim “prijaznim” predavanjem pa zagotovo dobijo boljši občutek. 

Vzgojiteljica, Novo mesto

V uvajalnem obdobju mislim, da kar razumemo otroka in starše. Skozi leto, še posebej proti koncu leta pa kar malo pozabimo na to – oz. z nekom, ki ni najbolj zadovoljen v vrtcu res poskušaš na vse možne načine biti prijazen in ustrežljiv, on pa še kar komaj čaka, da gre domov in je čisto depresiven zaradi tega. No, vsaj jaz imam težavo s tem. Eno od najbolj uporabnih pojasnil je bilo zame primerjava in posledice med hitrim in postopnim uvajanjem. 

Vzgojiteljica,

” Šola Čustvene inteligentnosti in ljubeče vzgoje mi je resnično odprla nov spekter pogleda, razmišljanja in občutka na moje osebno življenje in delo z otroki, ki ga opravljam kot vzgojiteljica v vrtcu že 16 let. Šola mi je dala odgovore in globji vpogled na dogodke, ki se mi dogajajo v življenju čisto z drugačne perspektive ter vse to me navdaja z občutkom svobode. Z informacijami, ki sem jih dobila lahko danes bolj razumem sebe in druge ter tako postajam sočutnejša, bolj spoštljiva, razumevajoča ter ljubeča oseba tako do drugih in najbolj do sama sebe. Nikoli si tega niti v sanjah nisem predstavljala, le želela sem si, a danes to živim iz dneva v dan z vzponi in padci a zavedanjem čemu je tako. 

Vzgojiteljica, Krško

 

Predavanje je bilo super. Všeč so mi bila ta praktična pojasnila podprta s teorijo psihologije (da je predavateljica za vsakega “težavnega” otroka točno vedela zakaj je tak). Všeč mi je bilo, da ni bilo samo nekega “recepta”, kako uvajamo, ampak da je predavateljica govorila o celostnem razumevanju otroka in njegovih čustvenih reagiranj, da je poudarjala načine ljubeče oz. sočutne vzgoje

Vzgojiteljica,

Veš kaj mi je pa najbolj všeč…to, da je bilo vsem, ampak res vsem sodelavkam všeč (kljub temu, da je bilo dva meseca nazaj: “Kaj nam pa še lahko povejo o uvajanju???” )…da razmišljamo o tem in da se je včeraj vsaka našla in si priznala tudi napake, ki jih dela. Se mi zdi, da je to kar velik korak. Upam, da nam bo uspelo stvari prenesti tudi v prakso. Predlagam, da bi npr. vsako leto, tako kot včeraj prišla, nam predstavila kakšno temo (npr. delo s starši …), staršem pa bi predstavila uvajanje.

Vzgojiteljica,

Pri sebi opažam velike spremembe v odnosu do drugih in v odnosu drugih do mene tako pri otrocih kot odraslih ter največji preobrat, ki se mi je zgodil je pri odnosu do sama sebe. Moje življenje je dobilo SMISEL. Poklic vzgojiteljice v vrtcu sedaj razumem, sprejemam, živim, opravljam in čutim na drugačen način ter v službo vsak dan hodim rada. Kako sem vesela za to, ker sedaj imam RADA svoje delo z otroki, katero me je prej dušilo. Danes se pri delu počutim uffff veliko bolj sproščena in vesela ter imam občutek da zmorem, sedaj se upam VIDETI, SLIŠATI in ČUTITI POSAMEZNEGA OTROKA. Tudi odnos s starši je sedaj čisto drugačen – veliko bolj razumevajoč, spoštljiv, sproščen, topel in zaupajoč. Otroke v skupini poznam, razumem in zato sprejemam na drugačen način ter vse to čutijo otroci in njihovi starši. Tako skupaj ustvarjamo harmonijo in se skupaj na spoštljiv način učimo življenjskih lekcij, ki nam prižigajo iskrice v naših očeh ter lep občutek v srcih.

vzgojiteljica, Kranj

Všeč mi je bilo, da je predavateljica poudarila, da smo mi tisti, ki lahko otroka “dvignemo” ali pa “potlačimo”. Mislim, da bi vsi potrebovali šolo čustvene inteligence, ker je res težko včasih iz svoje kože – pa ne samo v vrtcu, tudi v odnosu s sodelavci, družino… Zelo pomembno in potrebno se mi zdi, da res odkrijemo zakaj nas nekaj vrže s tira in to bi verjetno lažje odkrivale s to šolo. Drugače pa mislim, da dobro uvajamo in da v tem obdobju smo razumljive in staršem pomagamo pri ločitvi od otrok. 

Vzgojiteljica,