Poklic vzgojitelja je poslanstvo in najpomembnejši odnos oz.  stik otroka z družbo izven doma. Vzgojitelj lahko otroka povzdigne, poišče njegovim močna področja, lahko pa išče le njegovo neznanje in mu še poglablja oz. sidra njegova šibka področja. Prvih šest let je  najpomembnejših v  otrokovem razvoju. V tem času se razvija otrokova osebnost. Pečat v razvoju njegove osebnosti pa puščajo: njegova družina in prva oseba izven njegove družine – vzgojitelj. Otrok čuti in ne razume. Čuti vzgojitelja – in to je tisto kar je tako pomembno oz. tako obvezujoče do vzgojitelja, da skrbi za svoj osebno-profesionalni razvoj. Vzgojitelj mora poznati sebe, svoje otroštvo – da bo zavestno stopal v odnose z otroki in njihovimi družinami.

32668024_10214329393502377_5458796930911961088_n

Teoretičnega in profesionalnega znanja o vzgojnih področjih imamo dovolj.

Vedno bolj pa se zapletamo v odnosih z družinami in otroki.

Hkrati spoznavamo, da nam dodatna znanja s  različnih področij npr. matematike, družbe, jezika itd. ne prinašajo dovolj pomoči, da bi začutili otroka in njegovega doživljanja v različnih dogodkih.

Tako otroku in njegovi družini lahko naredimo veliko krivico, ker ne poznamo ozadja, ker ne znamo in ne čutimo kje ima otrok zavore. 

Delavnice oz. izobraževanja, ki jih ponujamo pa odkrivajo ravno to plat pogleda na otroka.

Na njegovo čustveno plat doživljanja odnosov. Hkrati pa odkrivamo tudi čustveno plat vzgojitelja, ki  vstopa v odnos z otrokom oz. njegovo družino.

Izobraževanja so celostna, saj zajemajo pedagogov profesionalno-osebnosti razvoj.

Pedagogi pridobivajo nova znanja, spoznavajo sebe v vlogi pedagogov in spoznavajo odnose v katere stopajo oz. so jim izziv.

 

Po teh izobraževanjih nismo nikoli več isti kot smo bili pred njimi. Seveda, če hočemo spremembe in če si dovolimo in če smo do sebe iskreni.

TEME za strokovne delavce:

          Šola čustvene inteligentnosti za strokovne delavce

          Komunikacija in partnerstvo z družinami: kaj mi kaže starš …

          Otrok – zrcalo vzgojitelja in učitelja

          Meje in pravila v skupini

          NE-Kaznovanja

          Kako umiriti razred oz. skupino v vrtcu

          Spreminjanje dneven rutine v vrtcu – izhajanje iz otrok in upoštevanje njihovih individualnih značilnosti

          Kako prebuditi »utrujenega« oz. »nemirnega« otroka in mu ustvariti spodbudno učno okolje?

          Kaj je spodbudno učno okolje v vrtcu in kako ga oblikovati?

K         Kako povezati ”prosto igro” in usmerjene aktivnosti, ki jih je v vrtcu še vedno preveč?

            Konkretne, praktične vaje … 

 Za nekatere delavnice prejmete točke za napredovanje.

Srečanja za vzgojitelje potekajo tudi individualno: osebno ali po elektronski pošti.

Organizirali bomo tudi  webinarje  na temo ljubeče vzgoje.

Če želite biti obveščeni o datumih delavnic in webinarjev, se lahko prijavite na novičke.